Demo Site

Thursday, September 2, 2010

Logo PIBGObjektif Penubuhan

  • Untuk mengadakan sesuatu forum dan perkhidmatan bagi kebajikan dan kemajuan murid-murid di sekolah atau institusi pelajaran itu.

  • Untuk membantu dan menambah usaha sekolah atau institusi pelajaran pada memenuhi kehendak-kehendak dan keperluan-keperluan kebendaan murid-murid dalam kegiatan-kegiatan mereka.
  • Untuk membolehkan ibu bapa-ibu bapa dan guru-guru di sekolah atau institusi pelajaran itu bertukar-tukar fikiran dan maklumat mengenai pelajaran pada amnya.

  • Untuk memberi peluang kepada guru-guru dan ibu bapa-ibu bapa di sekolah atau institusi pelajaran itu berunding antara satu dengan lain berkenaan dengan cara memperbaiki taraf pelajaran anak-anak mereka pada amnya.

Nama & Alamat Persatuan

Persatuan Ibu Bapa Dan Guru.
SMK Ketengah Jaya,
Bandar Ketengah Jaya,
23300 Dungun,
Terengganu Darul Iman.